donderdag 12 oktober 2017

Telephone box in red

It's been a while since I painted on canvas. This was a surprise gift for a frieds.

Het was een tijdje geleden dat ik nog op canvas geschilderd had. Dit was een verrassingsgeschenk voor vrienden.

Telephone box in red - Acrylics on canvas (Acryl op canvas) - 105 X 75 cm

zondag 8 oktober 2017

Narthrax - Reaper Bones Miniatures

This is a dragon I participated with at the "Paint Your Dragon - Reaper Painting Contest". I chose for Narthrax and painted him (her?) in a heavy contrasting Midnight Blue/Deep Purple and Fiery Orange.

Dit is een draak waarmee ik heb deelgenomen aan de  "Paint Your Dragon - Reaper Painting Contest". Ik koos voor Narthrax en schilderde hem (haar?) in een contrasterend Midnight Blue/Deep Purple en fiery orange.


maandag 2 oktober 2017

Abominotroll - Zombicide Black Plague - Cool Mini or Not

The third and last of the Zombicide Black Plague Bosses is this 'green fellow': the Abominotroll. I made him a albino with some moss growths and green hair and nails...

De derde en laatste van de Zombicide Black Plague Bosses is deze 'groene jongen': de Abominotroll. Het werd een abino met enkele 'mos toetsen' en groen haar en groene nagels...

More Bosses: Link 1 - Link 2
vrijdag 8 september 2017

Massive painting works for Cthulhu Wars 19 - Byakhee - Petersen Games

Four Byakhee from the Hastur faction

Vier Byakhee van de Hastur faction

Previous / vorige Cthulhu Warslink 1 - link 2 - link 3 - link 4 - link 5 - link 6 - link 7 - link 8 - link 9 - link 10 - link 11 - link 12 - link 13 - link 14 - link 15 - link 16 - link 17 - link 18


zaterdag 2 september 2017

woensdag 23 augustus 2017

Massive painting works for Cthulhu Wars 17 - Yellow Sign cultists - Petersen Games

The painting for Cthulhu Wars continues. Here are the first miniatures for the Hastur faction: The Yellow Sign cultists.

Het schilderen van de Cthulhu Wars miniaturen gaat verder. Hier zijn de eerste van de Hastur factie: De Yellow Sign cultists.

Previous / vorige Cthulhu Warslink 1 - link 2 - link 3 - link 4 - link 5 - link 6 - link 7 - link 8 - link 9 - link 10 - link 11 - link 12 - link 13 - link 14 - link 15 - link 16


vrijdag 11 augustus 2017

The Sky Traders Captains - FFG

Like the Relic miniatures (see link), the Sky Trader (Fantasy Flight Games - 2012) miniatures are quite big, very nice detailed busts and... a pleasure to paint.

Net zoals de Relic miniaturen (zie link), zijn de Sky Trader (Fantasy Flight Games - 2012) miniaturen vrij grote, knap gedetailleerde bustes... en een plezier om te schilderen.

dinsdag 1 augustus 2017

Ablobination - Zombicide Black Plague - Cool Mini or Not

The second of the Zombicide Black Plague Bosses: the Ablobination, a nasty, bloated little character you don't want to meet. I added some green ichor to make it even more gross...

De tweede van de Zombicide Black Plague Bosses: de Ablobination, een klein, vies, opgeblazen karakter dat je echt niet wilt ontmoeten. Ik heb nog wat groene pus toegevoegd om hem nog meer afstotelijk te maken...

More Bosses: Link 1

vrijdag 7 juli 2017

zaterdag 1 juli 2017

Massive painting works for Cthulhu Wars 15 - Mi-Go - Petersen Games

Four Mi-Go from the Shub Niggurath faction

Vier Mi-Go van de Shub Niggurath factie

Previous / vorige Cthulhu Wars: link 1 - link 2 - link 3 - link 4 - link 5 - link 6 - link 7 - link 8 - link 9 - link 10 - link 11 - link 12 - link 13 - link 14woensdag 14 juni 2017

Abominotaur - Zombicide Black Plague - Cool Mini or Not

In between painting my Cthulhu Wars figures, I found some time to a 'quick in between'. This is one of the Zombie Bosses from the Abomination pack: the Abominotaur,, and quite a big fellow ;-)

Tijdens het schilderen van mijn Cthulhu Wars miniaturen, vond ik nog wat tijd voor deze 'tussendoor'. Dit is één van de Zombie Bosses van het Abomination pack: de Abominotaur... een stevige jongen ;-)